Біздің сайтқа қош келдіңіздер


Жұмыс кестесі

Пон. - Пят. : 08:30 - 16:42

Анализ қортындылары

Пон. - Пят. : 14:00 - 16:00

Телефон доверия

8/7292/50-40-49
Мекен-жайы: 130000 Маңғыстау облысы, Ақтау қ., 3 ш/а., 170 ғимарат.
Е-mail: spid_aktau@med.mail.kz
Телефон: +7 (7292) 50-73-62

АИТВ тергеп-тексеру231_21725.03122020 (505 KB)

204_20 АИТВ ерікті медзерттепқағидалары (369 KB)

211_20АИТВміндеттімедзерттеу21692.27-11-2020.kaz (116 KB)

инфпараз_аурулар_қауіп162_v2000021537.28-10-2020.kaz (55 KB)

Әлеуметтік мәні бар аурулардың тізбесін108_v2000021263.23-09-2020.kaz (60 KB)

Кодекс ҚР Халық денсаулығы және денсаулық сақтау (268 KB)

137 бұйрық 21467.19-10-2020 (93 KB)

 Сборник нормативных правовых документов по вич-инфекцииАИТВ-инфекциясы бойынша нормативтік құқықтық құжаттар жинағы  (3.2 MB)

ППРК о реорганизации РЦ СПИД и НИКВИ в КНЦДИЗ №565 от 140918 ҒЗТИ мен ЖИТС РО қайта ұйымдастыруы жайында ҚР №565 14.09.2018ж. шыққан Үкіметтік қаулысы   (957 KB)

"Денсаулық сақтау ұйымдарының үлгі штаттары мен штат нормативтерін бекіту туралы "Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2010 жылғы 7 сәуірдегі №238 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы ҚР ДСМ бұйрығы (28 KB)

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 22 сәуірдегі №246 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы "Қазақстан Республикасының азаматтарын АИТВ-инфекциясы мәселелері бойынша тегін негізде ерікті түрде жасырын және (немесе) құпия медициналық зерттеп-қарау және оларға консультация беру ережесін бекіту туралы" (555 KB)

Приказ Министерства здравоохранения Казахской ССР №706 от 25.10.1989г. «Об организации республиканской службы профилактики СПИД в Казахской ССР».Қазақ ССР-інде ЖИТС-ты алдын алу республикалық қызметін ұйымдастыру туралы Қазақ ССР Денсаулық сақтау министрлігінің 1989 жылғы 25 қазандағы №706 бұйрығы  (111 KB)

Қазақстан Республикасының "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" 01.01.2018ж. шыққан Кодексі (2.4 MB)

Постановление Правительства Республики Казахстан от 1 апреля 2015 г. №194 Об утверждении перечня острых заболеваний, представляющих опасность для окружающих, при которых иностранцы и лица без гражданства, находящиеся на территории Республики Казахстан, имеют право на получение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.Қазақстан Республикасының аумағында жүрген шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдар тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін алуға құқығы бар айналадағыларға қауіп төндіретін қатты киіну тізбесін бекіту туралы ҚР ДСМ 2015 жылғы 1 сәуірдегі №194 бұйрығы  (1.8 MB)

Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года № 1938 Об утверждении перечня категорий населения, подлежащих паллиативной помощи и сестринскому уходу."Паллиативтік көмек пен мейірбике күтіміне жататын халық санаттарының тізбесін бекіту туралы" ҚР ДСМ 2015 жылғы 25 ақпандағы №96 бұйрығы  (75 KB)

Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 июля 2009г. №367 Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 декабря 2009г. №2018 Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих.Әлеуметтік маңызы бар аурулардың және айналадағылар үшін қауіп төндіретін аурулардың тізбесін бекіту туралы ҚР ДСМ 2015 жылғы 21 шілдедегі №367 бұйрығы (1.1 MB)

Денсаулық сақтау ұйымдары желісінің мемлекеттік нормативтерін бекіту туралы " ҚР ДСӘДМ 2015 жылғы 28 сәуірдегі №284 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы" (1.2 MB)

Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 апреля 2009 г. №284  Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 декабря 2009 г. №2131 Об утверждении государственного норматива сети организаций здравоохранения Республики КазахстанҚР ДСМ 2015 жылғы 28 сәуірдегі №284 бұйрығы " Денсаулық сақтау ұйымдары желісінің мемлекеттік нормативтерін бекіту туралы."  (137 KB)

Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 июня 2015 г. г. №508. «Об утверждении Правил медицинского обследования лиц по клиническим и эпидемиологическим показаниям на наличие ВИЧ-инфекции».Клиникалық және эпидемиологиялық айғақтар бойынша адамдарды АИТВ-инфекциясының бар-жоғына міндетті құпия медициналық тексеру қағидаларын бекіту туралы ҚР ДСМ 2015 жылғы 23 маусымдағы №508 бұйрығы."  (1.4 MB)

Приказ №39. Об утверждении методических рекомендаций по вопросам ВИЧ инфекции для эпидемиологов медицинских организаций"Медициналық ұйымдардың эпидемиологтары үшін АИТВ инфекциясы мәселелері жөніндегі әдістемелік ұсынымдарды бекіту туралы" №39 бұйрық. (2.0 MB)

/>"Медициналық ұйымдардың эпидемиологтары үшін АИТВ инфекциясы мәселелері жөніндегі әдістемелік ұсынымдарды бекіту туралы" №39 бұйрық. (128 KB)

Приложение к приказу РЦ СПИД от 20 июля 2015 г. №38 .zipЖИТС РО 2015 жылғы 20 шілдедегі №38 бұйрығына қосымша. (10 MB)

Приказ МЗ РК от 5 марта 2012 года № 144 »О внедрении системы электронного слежения за случаями ВИЧ-инфекции в Республике Казахстан"Қазақстан Республикасында АИТВ-инфекциясы жағдайларын электрондық бақылау жүйесін енгізу туралы" бұйрығы ҚР ДСМ 2012 жылғы 5 наурыздағы №144 . (11.7 MB)

Приказ МЗ РК №370 от 15.07.1998 г. «О нормах затрат рабочего времени на проведение иммунологических исследовании в лабораториях диагностики ВИЧ-инфекции»."АИТВ-инфекциясын диагностикалау зертханаларында иммунологиялық зерттеу жүргізуге жұмыс уақытының шығын нормалары туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 1998 жылғы 15 шілдедегі №370 бұйрығы.» (155 KB)

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан №295 от 29 марта 2004 года «Об утверждении Положения об организации деятельности дружественных кабинетов» (с изменениями от 31.03.2004г.).Достық кабинеттерінің қызметін ұйымдастыру туралы ережені бекіту туралы ҚР ДСМ 2004 жылғы 29 наурыздағы № 295 бұйрығы (31.03.2004 ж. өзгерістермен). (29 KB)

Приказ МЗ РК №227 от 09.03.2004г. «Об организации деятельности кабинетов анонимного тестирования на ВИЧ и психосоциального консультирования по ВИЧ/СПИД».АИТВ-ға жасырын тестілеу және АИТВ/ЖИТС бойынша психоәлеуметтік кеңес беру кабинеттерінің қызметін ұйымдастыру туралы ҚР ДСМ 2004 жылғы 09 наурыздағы № 227 бұйрығы  (41 KB)

Приказ МЗ РК №228 от 09.03.2004г. «Об утверждении Положения об организации деятельности пунктов доверия для потребителей инъекционных наркотиков».Инъекциялық есірткіні тұтынушылар үшін сенім пункттерінің қызметін ұйымдастыру туралы ережені бекіту туралы ҚР ДСМ 2004 жылғы 09 наурыздағы №228 бұйрығы. (216 KB)

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан №722 от 16 ноября 2009 года «Об интеграции программ по туберкулезу и ВИЧ-инфекции».Туберкулез және АИТВ-инфекциясы бойынша бағдарламаларды интеграциялау туралы ҚР ДСМ 2009 жылғы 16 қарашадағы №722 бұйрығы. (3.6 MB)

Клиническое руководство по диагностике, лечению и предоставлению медицинской помощи при ВИЧ-инфекции и СПИДе АИТВ-инфекциясы мен ЖИТС кезінде диагностика, емдеу және медициналық көмек көрсету бойынша клиникалық басшылық. (2.0 MB)

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан №616 от 12.09.11. «Об утверждении форм, предназначенных для сбора административных данных субъектов здравоохранения» Денсаулық сақтау субхектілерінің әкімшілік деректерін жинауға арналған нысандарды бекіту туралы ҚР ДСМ 2011 жылғы 12 қыркүйектегі №616 бұйрығы. (2.5 MB)

Приказ № 10 от 5 января 2011г. Денсаулық сақтау ұйымдарының үлгі штаттары мен штат нормативтерін бекіту туралы ҚР ДСМ 2010 жылғы 7 сәуірдегі №238 бұйрығына қосымша және өзгерістер енгізу туралы" 2011 жылғы 5 қаңтардағы №10 бұйрығы. (663 KB)

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан №355 от 06.06.2011г. „Положение о деятельности центров по профилактике и борьбе с синдромом приобретенного иммунодефицита“ "Жұқтырылған иммун тапшылығы синдромының алдын алу және оған қарсы күрес жөніндегі орталықтардың қызметі туралы ереже" ҚР ДСМ 2011 жылғы 06 маусымдағы №355 бұйрығы. (535 KB)

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 18.04.2012 г. №272 »О профилактике передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку в Республике Казахстан"Қазақстан Республикасында АИТВ-инфекциясының анадан балаға берілуінің алдын алу туралы" ҚР ДСМ 2012 жылғы 18 сәуірдегі бұйрығы. (4.3 MB)

Приказ МЗ РК №115 от 28.02.2013г. Инъекциялық есірткіні тұтынушылар үшін сенім пункттерінің қызметін ұйымдастыру туралы ережені бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2004 жылғы 9 наурыздағы №228 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы "ҚР ДСМ 28.02.2013 ж. №115 бұйрығы. (679 KB)

Приказ и. о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 Об утверждении форм первичной медицинской документации организаций здравоохранения Денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық құжаттама нысандарын бекіту туралы ҚР ДСМ 2010 жылғы 23 қарашадағы №907 бұйрығы.» (481 KB)

Методические рекомендации по расчету основных показателей на русском языкеАИТВ-инфекциясы бойынша эпидемиологиялық жағдайды талдау үшін енгізілетін негізгі көрсеткіштерді есептеу және 15-49 жас тобындағы Вичинфецияның таралу болжамын есептеу әдістемесі әдістемелік ұсынымдар  (3.6 MB)

Приказ МЗ РК 128 от 06.03.13 Об утверждении форм ведомственной отчетностиВедомстволық есептіліктің нысандарын бекіту туралы ҚР ДСМ 2013 жылғы 06 наурыздағы 128. (1000 KB)

Приказ МЗ РК 128_формы к приказуҚР ДСМ бұйрығы 128 бұйрық нысаны. (1.5 MB)

Приказ № 381 от 08.07.14г. по аттестацииДенсаулық сақтау саласында біліктілік емтихандарын өткізу ережесін бекіту туралы ҚР ДСМ 2009 жылғы 6 қарашадағы №661 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы"ҚР ДСМ 2014 жылғы 08 шілдедегі №381 бұйрығы. (8.8 MB)

приказ и. о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года № 128 «Об утверждении Правил проведения обязательных медицинских осмотров».Міндетті медициналық тексеріп-қарауды өткізу қағидаларын бекіту туралы ҚР ҰЭМ м. а. 2015 жылғы 24 ақпандағы №128 бұйрығы.» (284 KB)

Приказ МЗиСР № 246 от 22 апреля 2015г. «Об утверждении Правил добровольного анонимного и (или) конфиденциального медицинского обследования и консультирования…».rarЕрікті анонимді және (немесе) құпия медициналық тексеру және консультация беру қағидаларын бекіту туралы ҚР ДСМ 2015 жылғы 22 сәуірдегі №246 бұйрығы …».rar (2.1 MB)

 Политическая декларация по ВИЧ/СПИДу: активизация наших усилий по искоренению ВИЧ/СПИДа АИТВ / ЖИТС жөніндегі саяси декларация: АИТВ / ЖИТС-ы жою бойынша күш-жігерімізді белсендіру. (251 KB)

555555555555АИТВ-инфекциясы бойынша эпидемиологиялық жағдайды талдау үшін енгізілетін негізгі көрсеткіштерді есептеу және 15-49 жас тобындағы Вичинфецияның таралу болжамын есептеу әдістемесі әдістемелік ұсынымдар  (3.5 MB)

Приказ МЗСР РК от 27 апреля 2015 года № 272 «Об утверждении стандартов государственных услуг в области здравоохранения»Денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы ҚР ДСМ 2015 жылғы 27 сәуірдегі №272 бұйрығы » (119 KB)

приказ МНЭ № 440 от 23.06.2015г.  «Об утверждении Правил расследования случаев инфекционных,  паразитарных, профессиональных заболеваний и отравлений»ХЭМ 23.06.2015ж. №400 бұйрығы "Инфекциялық, паразиттік, кәсіптік аурулар мен улану жағдайларын тексеру қағидаларын бекіту туралы"» (298 KB)

приказ № 404 Об утверждении Правил оценки профессиональной подготовленности и подтверждения соответствия квалификации специалистов в области здравоохранения.pdf

Біздің вакансиялар

Қысқаша  мәлімет
 

     1988 жылы Облыстық қан құю станциясының базасында жұқтырылған иммун тапшылығы синдромын зерттеу зертханасы ашылды және иммуноферментті анализатормен (ИФТ) қамтамасыз етілді. 1991 жылы Маңғыстау облысы әкімдігінің шешімі бойынша "жұқтырылған иммун тапшылығы синдромының алдын алу және оған қарсы күрес жөніндегі Маңғыстау облыстық орталығы" мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі-ЖИТС орталығы) құрылды.)
Маңғыстау облысының денсаулық сақтау басқармасының «Жұқтырылған қорғаныс тапшылығы вирусы жөніндегі Маңғыстау облыстық орталығы» мемлекеттік мекемесі Маңғыстау облысы әкімдігінің 2012 жылғы 01 қазандағы № 240 бұйрығымен «Жұқтырылған иммун тапшылығы синдромының алдын алу және оған қарсы күрес жөніндегі Маңғыстау областық орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны болып өзгерді.
«ЖИТС-тың  алдын  алу  және  оған қарсы  күрес жөніндегі  Маңғыстау  облыстық орталығы» ШЖҚ МКК қызметі 18.09.2009 ж. №193-IVҚРЗ «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының Кодексін және ҚР Үкіметінің  2016 жылғы 16 наурыздағы  №143 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының денсаулық  сақтау  саласын дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған «Денсаулық»  Мемлекеттік  бағдарламасын іске  асырудың   іс-шаралар Жоспарын,  сондай-ақ Біріккен Ұлттар Ұйымы Бас Ассамблеясының арнайы сессиясында  қабылданған АИТВ-инфекциясына қарсы күрес ісіне бейілділігі туралы Декларацияны  іске  асыруға  бағытталған.
Жұмыс жылдық жоспарға сәйкес клиникалық және эпидемиологиялық көрсеткіштер бойынша АИТВ-инфекциясының бар-жоғына міндетті құпия медициналық тексеру қағидаларын бекіту туралы ҚР ДСМ және СР 23.06.2015 ж. № 508 бұйрығына және жылдық жоспарға сәйкес орындалады.
ЖИТС МОО мамандарымен облыс тұрғындары арасында алдын алу  және індетке  қарсы іс-шаралар жүргізілуде. ЖИТС ОО базасында СП (сенім пункті) кабинеті жұмыс жасайды, онда «Теңбе-тең» қағидаты бойынша халықтың осал топтары (СҚ – секс қызметкері, ИЕТ – инъекциялық есірткі  тұтынушылар, ЕЖЕ -ерлермен ерлер арасындағы жыныстық қатынас) қатарынан волонтерлер мен аутрич-қызметшілер және оқытылған медбикесі бар «Газель» маркалы автомашинада жылжымалы сенім пункті тартылады..
                                                                 
Орталықтың мақсаты:


1) Өңірде адамның иммун тапшылығы вирусына (бұдан әрі - АИТВ-инфекциясы) эпидемиологиялық қадағалауды жүзеге асыру;
2) АИТВ инфекциясының және жұқтырылған иммун тапшылығы синдромының (бұдан әрі-ЖИТС) алдын алу, диагностикалау және емдеу жөніндегі іс – шараларды ұйымдастыру және үйлестіру);
3) АҚТҚ және ЖҚТБ-ның қауымдастырылған ауруларының зертханалық диагностикасын ұйымдастыру және жүргізу;
4) АИТВ инфекциясын жұқтырғандарға диспансерлеу және медициналық көмек көрсету, байланыстан кейінгі ретровирусқа қарсы профилактика жүргізу;
 
 

Мекеме жаңалықтары

Фотогалерея

Показатели по области за 2022

40

Выявлено граждан РК

3

Выявлено иностранцы

73
%

Мужчины

27
%

Женщины

Информация об ОСМС